Tìm kiếm các thử nghiệm lâm sàng có sẵn

 
 
Thông tin thử nghiệm lâm sàng cập nhật Thứ Năm, ngày 29 tháng 2024 năm XNUMX

Nói chuyện với bác sĩ của bạn về việc đăng ký thử nghiệm lâm sàng.

Để biết thêm thông tin về Thử nghiệm Lâm sàng, bạn cũng có thể liên hệ với Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM Văn phòng Thử nghiệm Lâm sàng:

Email: HSC-ClinicalTrialInfo@salud.unm.edu
Gọi: 505-272-5490
1201 Camino de Salud NE, MSC07-4025
Albuquerque, New Mexico, 87131


Huy hiệu Nghiên cứu Ung thư Cộng đồng NCORP

Trong một thử nghiệm lâm sàng, bạn có thể thử một số phương pháp điều trị ung thư mới nhất với hứa hẹn lớn nhất. Viện Ung thư Quốc gia (NCI) và các tổ chức nghiên cứu ung thư hàng đầu khác tài trợ cho các phương pháp điều trị sáng tạo này thông qua các thử nghiệm lâm sàng.