Văn phòng Tiếp cận Cộng đồng và Gắn kết

Văn phòng Tiếp cận và Tương tác Cộng đồng UNM cam kết xây dựng dựa trên di sản 50 năm gắn bó sâu sắc với các cộng đồng New Mexico. Chúng tôi đang nỗ lực để làm cho các dịch vụ phòng ngừa, sàng lọc, điều trị và sống sót ung thư trở nên dễ tiếp cận hơn với tất cả mọi người trong tiểu bang của chúng tôi.

Mục tiêu của chúng tôi là phục vụ như một cầu nối giữa Trung tâm Ung thư UNM và

  • đối tác hệ thống y tế cộng đồng,
  • các quốc gia bộ lạc có chủ quyền,
  • Dân số gốc Tây Ban Nha / Latinh,
  • những người ủng hộ cộng đồng ung thư, và
  • các tổ chức hỗ trợ bệnh nhân.

Liên hệ

Angelica Solares, MCRP, MSL
Giám đốc chương trình Sr.
505-925-1201
Gửi email cho Angelica