Thử nghiệm lâm sàng ung thư

Huy hiệu Nghiên cứu Ung thư Cộng đồng NCORP

Các thử nghiệm lâm sàng về ung thư có thể kiểm tra và nghiên cứu kỹ lưỡng các phương pháp mới để chẩn đoán, điều trị và ngăn ngừa ung thư. 

Bạn có thể thử một số phương pháp điều trị ung thư mới nhất với hứa hẹn tuyệt vời nhất.

Thử nghiệm lâm sàng kiểm tra và nghiên cứu cẩn thận các phương pháp điều trị mới dưới sự giám sát nghiêm ngặt để bảo vệ những người tham gia chúng. Những người tham gia thử nghiệm lâm sàng có thể nhận được các phương pháp điều trị hiệu quả hơn các phương pháp điều trị hiện tại. Và, họ có thể cảm thấy hài lòng khi giúp các nhà khoa học và bác sĩ tìm hiểu về những cách mới để điều trị ung thư.

NCI và các tổ chức nghiên cứu ung thư hàng đầu khác tài trợ cho các phương pháp điều trị này thông qua các thử nghiệm lâm sàng.

Mỗi thử nghiệm lâm sàng có một số điều kiện mà bạn phải đáp ứng trước khi đăng ký. Bạn sẽ phải nói chuyện với bác sĩ của mình để tìm hiểu xem bạn có thể tham gia thử nghiệm lâm sàng nào, nếu có. Nếu bạn chọn tham gia, các nhóm nghiên cứu lâm sàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn và bác sĩ của bạn trong khi bạn đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Các phương pháp điều trị tiêu chuẩn mà chúng ta có ngày nay giúp nhiều người sống sót sau căn bệnh ung thư hơn so với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn mà mọi người có thể nhận được từ nhiều năm trước. Mỗi phương pháp điều trị ung thư tiêu chuẩn mà chúng ta có ngày nay đều trải qua thử nghiệm lâm sàng để trở thành tiêu chuẩn.