Thông tin khẩn cấp

Nếu bạn đang có phản ứng xấu với thuốc hoặc các triệu chứng khác, thông tin này sẽ giúp bạn biết phải liên hệ với ai và phải làm gì.

Nếu đó là trường hợp khẩn cấp về y tế, hãy quay số 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất ngay lập tức.


Trong Giờ khám bệnh (Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều)

Gọi cho số chính, 505-272-4946 or 800-432-6806. Y tá điều trị qua điện thoại của chúng tôi có thể giúp bạn kiểm soát các triệu chứng và sẽ liên hệ với bác sĩ của bạn.


Sau giờ

Trung tâm Ung thư UNM đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ.

Nếu đó là trường hợp khẩn cấp về y tế, hãy quay số 911 hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất ngay lập tức.

Nếu đó không phải là trường hợp khẩn cấp y tế, hãy gọi cho Trung tâm Ung thư UNM theo số 505-272-4946 or 800-432-6806.
Từ đó, bạn sẽ được kết nối với dịch vụ trả lời của chúng tôi.

Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn không thể kết nối với số điện thoại chính của chúng tôi:
bạn có thể gọi trực tiếp dịch vụ trả lời của chúng tôi tại 505-857-3758.

Họ sẽ hỏi bạn những câu hỏi sau:

  • Nếu bạn đang gọi cho bệnh nhân, bệnh nhân tên là gì?
  • Tên của bạn là gì?
  • Số điện thoại của bạn là gì?
  • Ngày sinh của bệnh nhân là gì?
  • Bác sĩ của bệnh nhân là ai?
  • Tại sao bạn lại đang gọi điện?

Sau khi có thông tin này, bộ phận giải đáp sẽ liên hệ với Nurse Consulting New Mexico. Y tá sẽ gọi lại cho bạn và hỏi thêm một số câu hỏi.

Sau khi nói chuyện với bạn, y tá sẽ thực hiện một trong các hành động sau:

  • Cung cấp cho bạn một số gợi ý để bạn chăm sóc cho bản thân
  • Bảo bạn đi chăm sóc y tế ngay lập tức
  • Chuyển cuộc gọi của bạn đến dịch vụ trả lời.
  • Dịch vụ trả lời sẽ yêu cầu bạn giữ lại trong khi họ liên hệ với bác sĩ cho bạn.