Nhận được sự chăm sóc từ chuyên gia, tôn trọng mà bạn xứng đáng có được tại UNM Health. Bạn có thể tìm thấy các phòng khám chuyên khoa và chính sẵn sàng chăm sóc cho bạn trên toàn bộ tiểu bang New Mexico.

Khi bạn đến nhà cung cấp Hệ thống Y tế UNM, bạn đang nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất và tiên tiến nhất ở New Mexico. Là trung tâm y tế học thuật duy nhất của tiểu bang, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có một mục tiêu bao quát — cung cấp cho bạn sự chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày.

Làm thế nào chúng tôi có thể phục vụ bạn ngày hôm nay?

Trải nghiệm UNM Health

Sức khỏe và hạnh phúc của bạn là sứ mệnh của chúng tôi, ngày này qua ngày khác. Nhận thông tin bạn cần để sống tốt và phát triển ở miền Tây Nam đầy nắng: