Thanh toán, Tài chính & Hồ sơ

Theo dõi các hóa đơn y tế của bạn trong thời gian bị bệnh là một thách thức lớn. Nhóm dịch vụ tài chính của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 505-925-6617.

Dịch vụ tài chính

Nhóm Dịch vụ Tài chính dành cho Bệnh nhân giúp bệnh nhân có được giấy ủy quyền bảo hiểm để được điều trị và xuất hóa đơn cho các dịch vụ được cung cấp. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm phải hiểu các điều khoản của chương trình chăm sóc sức khỏe của mình.

Bạn sẽ nhận được các hóa đơn y tế riêng biệt từ:

  • UNM Medical Group - về phí bác sĩ
  • Bệnh viện UNM - đối với phí cơ sở vật chất, công việc trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm chẩn đoán và quy trình

Các nguồn lực này làm việc cùng nhau tại Trung tâm Ung thư UNM để cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân của chúng tôi.

Liên hệ với Dịch vụ và Hỗ trợ Tài chính tại 505-925-6617.

 

Hỗ trợ tài chính có thể giúp mọi người đăng ký các chương trình Medicaid và NM Health Exchange.

Hỗ trợ tài chính

Văn phòng Hỗ trợ Tài chính luôn sẵn sàng cho những bệnh nhân không có bảo hiểm y tế và cần trợ giúp để thanh toán các hóa đơn y tế của họ. Nhân viên của chúng tôi có thể xác định xem bệnh nhân có đáp ứng các tiêu chí cụ thể cần thiết để đăng ký các chương trình hỗ trợ tài chính hay không. Họ cũng có thể giúp bệnh nhân lập kế hoạch thanh toán để trang trải các đợt điều trị y tế của họ.

Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của HIPAA, bạn có thể yêu cầu bản sao hồ sơ y tế của mình để sử dụng cho mục đích cá nhân bằng cách liên hệ với Văn phòng Hồ sơ Y tế của chúng tôi.

505-925-0106