Tìm hiểu về xét nghiệm di truyền ung thư

Nhóm di truyền ung thư đang phát triển các video để bạn có thể tìm hiểu thêm về xét nghiệm di truyền ung thư. Vui lòng xem video dưới đây áp dụng cho bạn.

Tư vấn di truyền ung thư dành cho những người mắc bệnh ung thư và những người không mắc bệnh ung thư muốn tìm hiểu xem họ có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn hay không dựa trên tiền sử gia đình của họ.

Xét nghiệm di truyền ung thư Tỷ lệ di truyền

Để biết thêm thông tin cuộc gọi 505-925-0156.