Chương trình CURE dành cho sinh viên

CURE là một chương trình đào tạo nghiên cứu có trả phí vào mùa hè dành cho sinh viên trung học và sinh viên đại học cao đẳng.

Cơ hội

Tham gia cuộc chiến chống lại bệnh ung thư! Làm việc với các nhà khoa học, người cố vấn, đồng nghiệp và các sinh viên khác để tìm hiểu về nghiên cứu. Bạn có thể chia sẻ những gì bạn học được với cộng đồng của mình và học các kỹ năng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học đại học và xác định con đường sự nghiệp của bạn. Trải nghiệm này cũng có thể truyền cảm hứng cho bạn muốn trở thành một nhà nghiên cứu ung thư hoặc bác sĩ chuyên khoa ung thư!

Giúp cuộc chiến chống lại bệnh ung thư

Tham gia vào nghiên cứu đang diễn ra tại Trung tâm Ung thư Đại học New Mexico. Dưới đây là một số ví dụ về các dự án đang thực hiện:

  • Nguy cơ ung thư do tiếp xúc với môi trường với kim loại hỗn hợp 
  • Kiến thức và thái độ về sàng lọc ung thư ở cộng đồng bản địa 
  • Xác định nguyên nhân và phương pháp điều trị ung thư vú và ung thư buồng trứng
  • Trải nghiệm của bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân thuộc nhóm thiểu số về giới tính và tình dục đối với bệnh ung thư 
  • Phân tích bộ gen và dữ liệu cho các liệu pháp điều trị ung thư được cá nhân hóa 
CURE những người tham gia làm bài tập xây dựng nhóm.