Đội ung thư tuyến tiền liệt, thận, bàng quang và tinh hoàn

Tại Trung tâm Ung thư UNM, Nhóm chuyên gia về Ung thư Bộ phận Sinh dục của chúng tôi có chuyên môn để điều trị ung thư của tất cả các cơ quan của hệ thống sinh dục. Chúng bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang, thận, tinh hoàn, dương vật và tuyến thượng thận. Bao gồm các bác sĩ ung thư y tế, bác sĩ ung thư phẫu thuật, bác sĩ ung thư bức xạ và bác sĩ bệnh học, nhóm của chúng tôi cung cấp các phương pháp điều trị mới nhất, tiên tiến nhất, bao gồm liệu pháp miễn dịch mới, liệu pháp nhắm mục tiêu và liệu pháp ung thư cá nhân hóa.

Thứ tự mà bạn nhận được dịch vụ chăm sóc có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả ung thư của bạn. Vì vậy, nhóm của chúng tôi làm việc chặt chẽ với các nhóm khác, bao gồm cả cố vấn di truyền ung thư và chuyên gia dinh dưỡng về ung thư, để tạo ra kế hoạch tốt nhất cho bạn. Nhóm của chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu đột phá để tìm hiểu những cách tốt hơn để điều trị những bệnh ung thư này.

“Chúng tôi nghĩ rằng liệu pháp miễn dịch có tác dụng hiệp đồng với bức xạ ở những bệnh nhân bị ung thư bàng quang hạch vùng.”

- Neda Hashemi, MD
Về hai thử nghiệm lâm sàng giúp người dân New Mexico duy trì bàng quang và chống lại bệnh ung thư.

2,670
ước tính các trường hợp ung thư thận và bể thận, tuyến tiền liệt, tinh hoàn và bàng quang tiết niệu ở New Mexico cho năm 2023
Nguồn: Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ