Máy ATM

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp các máy ATM trong toàn bộ Bệnh viện UNM và Bệnh viện Carrie Tingley. Trong khuôn viên UNM ngay dưới con đường từ UNMH, chúng tôi cung cấp một máy ATM của Ngân hàng Hoa Kỳ, máy ATM Wells Fargo và Nusenda Credit Union.

Những người dùng ngân hàng khác sẽ tìm thấy nhiều chi nhánh khác nhau trên khắp Albuquerque, bao gồm:

  • Ngân hàng Albuquerque
  • Bank of America
  • Ngân hàng BBVA
  • Liên minh tín dụng đầu tiên của Mỹ
  • Ngân hàng & Quỹ tín thác New Mexico
  • Ngân hàng S.
  • Wells Fargo

Xin lưu ý, UNMH cửa hàng quà tặngkhu ăn uống cũng chấp nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.