Dịch vụ thông dịch viên ngôn ngữ

Bạn có quyền nhận thông tin y tế miễn phí và giải thích bằng ngôn ngữ nói của bạn. Bạn và con bạn có thể yêu cầu thông dịch viên trong bất kỳ cuộc hẹn nào của UNM Children.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hội nghị trực tiếp, qua video hoặc qua điện thoại với hơn 200 ngôn ngữ, bao gồm:

 • Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Hoa
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Hin-ddi
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn
 • Navajo
 • Ba Tư
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Tagalog
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Việt