Bệnh viện mạng lưới phép lạ cho trẻ em duy nhất ở New Mexico

Là một Bệnh viện Nhi đồng, Bệnh viện Nhi đồng UNM (UNMCH) tham gia một liên minh gồm 170 bệnh viện hàng đầu chuyên cứu sống trẻ em trên khắp Bắc Mỹ. Các bệnh viện thành viên cung cấp dịch vụ chăm sóc ở mức độ cao nhất có thể cho trẻ em và các gia đình phải đối mặt với các nhu cầu y tế phức tạp.

Là bệnh viện của Mạng lưới Phép màu dành cho Trẻ em duy nhất ở New Mexico, UNMCH cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho hơn 66,000 trẻ em trên khắp tiểu bang mỗi năm.