Cam kết của chúng tôi đối với bệnh nhân BIPOC

Tại Bệnh viện Nhi đồng UNM, chúng tôi tuân theo sứ mệnh của UNM Health - cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, dễ tiếp cận cho tất cả người dân New Mexico. Chúng tôi không phân biệt đối xử hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, bản dạng giới, tuổi tác, giới tính, khuyết tật hoặc bất kỳ yếu tố nào khác.

Nhân viên của chúng tôi đến từ nhiều nền tảng văn hóa và chủng tộc khác nhau. Chúng tôi là một cộng đồng y tế hòa nhập bao gồm những người New Mexico bản địa, những người nói tiếng Anh không phải là bản ngữ, những người nhập cư, BIPOC và hơn thế nữa. Tất cả mọi người đều được chào đón ở đây.

Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

Văn phòng Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập của UNM HSC được thành lập vào năm 2010 để đảm bảo tất cả bệnh nhân được chăm sóc y tế hiệu quả và nhạy cảm nhất có thể. Văn phòng cung cấp các chương trình đang thực hiện nhằm cải thiện sự bình đẳng về chăm sóc và sức khỏe ở New Mexico. Tìm hiểu thêm.