Hồ sơ bệnh án

Theo luật tiểu bang và liên bang, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể truy cập hồ sơ của con họ chưa đủ tuổi, với một vài trường hợp ngoại lệ. Để yêu cầu một bản sao hồ sơ y tế của Hệ thống Y tế UNM của con bạn, vui lòng điền vào biểu mẫu tiết lộ:

Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ và trẻ lớn hơn đọc thông báo về thực tiễn bảo mật [PDF] để hiểu các quyền của bạn đối với thông tin sức khỏe cá nhân.

Ngoại lệ về bảo mật

Trẻ vị thành niên có thể đồng ý với một số dịch vụ chăm sóc mà không cần sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Vị thành niên có thể chọn giữ bí mật thông tin này một cách hợp pháp và kiểm soát việc tiếp cận việc tiết lộ hồ sơ y tế của mình.

Điều này bao gồm thông tin về các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, mang thai, tránh thai và sức khỏe tâm thần.

Trẻ vị thành niên từ 14 tuổi trở lên chưa có giấy phép hành nghề có quyền hợp pháp để đồng ý và nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế. Trẻ vị thành niên phải sống ngoài cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên này có độc quyền đồng ý tiết lộ hồ sơ sức khỏe của họ.