Bản dịch

Chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng trong cộng đồng của mình và cung cấp bản dịch cho trang web của chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau.

Tất cả các bản dịch đều sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) và có thể không hoàn toàn chính xác. Nếu bạn tìm thấy một sự chỉnh sửa, vui lòng liên hệ HSC-webteam@salud.unm.edu để chỉnh sửa thủ công.

Chúng tôi nhận thấy rằng các ngôn ngữ được liệt kê dưới đây không bao gồm mọi ngôn ngữ trên toàn cầu, bao gồm cả một số ngôn ngữ Bản địa chỉ được sử dụng bằng lời nói và không được viết. Nếu bạn cần hỗ trợ về bản dịch, vui lòng gọi Dịch vụ dịch thuật theo số 505-272-5399.

Xem phiên bản tiếng Anh

Dịch vụ thông dịch viên ngôn ngữ

Các dịch vụ thông dịch viên miễn phí của UNM Health luôn sẵn sàng phục vụ 24/7. Chúng tôi hỗ trợ bệnh nhân và gia đình thông thạo tiếng Anh hạn chế (LEP) theo ba phương thức: gặp trực tiếp, qua điện thoại và qua video.