Thanh toán & Bảo hiểm

Khi con bạn bị ốm, bạn không phải lo lắng về các hóa đơn y tế phức tạp. Đó là lý do tại sao Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân của chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn, hướng dẫn bạn qua bảng sao kê của bạn và giúp bạn thiết lập kế hoạch thanh toán. Gọi cho chúng tôi tại 505-272-2521 để được giúp đỡ.

Yêu cầu bảo hiểm

Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm của bạn đến cuộc hẹn của con bạn. Bạn có thể cần phải trả tiền bảo hiểm, khoản khấu trừ, khoản đồng thanh toán và / hoặc khoản thanh toán trước khi nhận dịch vụ chăm sóc không khẩn cấp.

Sau khi cuộc hẹn của con bạn kết thúc, nhà cung cấp UNM Health của bạn sẽ nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của bạn cho những người đóng bảo hiểm chính và phụ của bạn. Nếu nhà cung cấp bảo hiểm của bạn không trả lời trong vòng 60 ngày, chúng tôi có thể yêu cầu bạn liên hệ với người chi trả bảo hiểm.

Bạn không chắc liệu bảo hiểm của mình có chi trả cho các dịch vụ của UNM Children không? Xem danh sách các gói bảo hiểm được chấp nhận.