Giáo dục bệnh nhân

Không có sách hướng dẫn chuẩn bị cho việc mang thai và sinh nở, nhưng những nguồn này có thể giúp ích cho bạn. Khám phá thư viện tài nguyên sức khỏe phụ nữ của chúng tôi để tìm hiểu về tất cả các giai đoạn mang thai và hơn thế nữa.

Nguồn lực dành cho bệnh nhân theo ngôn ngữ

Dịch vụ phụ khoa

Chăm sóc tiền sản

Lao động và giao hàng

Chăm sóc hậu sản