Phòng khám chăm sóc ban đầu UNM Health Grande

Tập đoàn Y tế UNM đã mở một Phòng khám Chăm sóc Chính mới cho cộng đồng Rio Rancho. UNM Health Grande Clinic sẽ tập trung vào việc cung cấp cho cộng đồng địa phương các nhu cầu y tế không khẩn cấp của họ.

Các nhà cung cấp của chúng tôi tại phòng khám là Michael Fortson, MD, Jodie Garcia, CFNP, Amanda Yaney, MD và Lauren Lien, PA. Sứ mệnh của chúng tôi là phục vụ cộng đồng địa phương để thúc đẩy cuộc sống lành mạnh và tạo điều kiện quản lý các vấn đề y tế không khẩn cấp.

Cung cấp dịch vụ

  • Chăm sóc ban đầu chung (Mọi lứa tuổi)
  • Chăm sóc y tế ban đầu
  • Kỳ thi hàng năm
  • Thể thao
  • Chích ngừa
  • Điều trị bệnh thông thường không khẩn cấp
  • Nâng cao sức khỏe
  • Phòng bệnh
  • Quản lý dược phẩm
  • Quản lý bệnh tiểu đường

Các dịch vụ đặc biệt hiện không có sẵn tại địa điểm này