Phòng khám chăm sóc đặc biệt UNM Health Gallup

Kể từ năm 2021, bạn có thể nhận dịch vụ chăm sóc chuyên khoa và mang thai nâng cao của UNM Health tại Gallup – không cần phải đi xa đến Albuquerque nữa. Các nhà cung cấp của chúng tôi hiểu nhu cầu của bạn và những thách thức mà các gia đình bản địa và nông thôn phải đối mặt. Chúng tôi ở đây để cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, gần nhà, với sự tôn trọng và nhân phẩm mà bạn đáng được hưởng.

Chăm sóc Chuyên biệt Tập trung vào Bạn

Các chuyên gia Phòng khám Chăm sóc Đặc biệt của chúng tôi mang tinh thần UNM Health đến với cộng đồng của bạn. Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe là một quyền - không phải là một đặc ân dựa trên việc bạn là ai hoặc nơi bạn sống. Nhóm chăm sóc của bạn là thành viên của các nhóm văn hóa và dân tộc đa dạng. Chúng tôi kết hợp y học dựa trên khoa học với phương pháp chữa bệnh toàn diện để mang đến cho bạn dịch vụ chăm sóc nâng cao, thoải mái.

Lấy lịch hẹn

Để lấy hẹn, hãy gọi (505) 925-7505. Số điện thoại miễn phí 1-803-564-0402