Địa điểm Phòng khám của Tập đoàn Y tế

UNM Medical Group, Inc. (UNMMG) là kế hoạch thực hành của khoa của Trường Y UNM. Chúng tôi đại diện cho hơn 1,100 nhà cung cấp trong 152 chuyên khoa. Hãy đến các địa điểm phòng khám của chúng tôi để nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và sức khỏe chất lượng cao, cá nhân hóa cho cả gia đình.

Bạn có một đứa con trong trường học? Tại các Phòng khám Sức khỏe tại Trường học của chúng tôi, con em hoặc thanh thiếu niên của bạn có thể nhận được các dịch vụ sức khỏe toàn diện, bao gồm chăm sóc răng miệng, tại sáu trường học xung quanh Albuquerque. Tìm hiểu thêm.

Trung tâm phẫu thuật cấp cứu

Phòng khám cư trú của Khoa Y tế Nha khoa UNM 1801 Camino de Salud NE - Suite 1100 Albuquerque, NM 87102 Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều Điện Thoại: 505-925-4031 Bản đồ và Chỉ đường

Trung tâm Phát triển và Người khuyết tật

2300 Menaul Blvd NE Albuquerque, NM 87107 Giờ: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều Điện Thoại: 505-272-3000 Fax: 505 272-2014 Bản đồ và Chỉ đường

Trung tâm sức khỏe sinh sản

2301 Yale Blvd SE Tòa nhà E Albuquerque, NM 87106 Giờ: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều Điện Thoại: 505-925-4455 Fax: 505 925-4506 Bản đồ và Chỉ đường

Văn phòng Trải nghiệm Bệnh nhân

933 Bradbury SE Suite 3002 Albuquerque, NM 87106

Phòng khám sức khỏe hành vi UNM

2600 College Blvd. NE Rio Rancho, NM 87144 Giờ: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều Điện Thoại: 505-994-5050 Bản đồ và Chỉ đường

Trung tâm UNM về Sự sống

6500 Jefferson NE Albuquerque, NM 87109 Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 5 giờ chiều Điện Thoại: 505-925-7464 Bản đồ và Chỉ đường

Dịch vụ nha khoa UNM tại Novitski Hall

900 Yale Blvd NE Albuquerque, NM 87131 Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều Điện Thoại: 505-925-4031 Bản đồ và Chỉ đường

Phòng khám chăm sóc ban đầu UNM Health Grande

1790 Grande Blvd SE Rio Rancho, 87124 Điện Thoại: 505-272-8735

UNM Truman Health Services

801 Encino Place NE, Tòa nhà F Albuquerque, NM 87102 Điện Thoại: 505-272-1312 Bản đồ và Chỉ đường

Trung tâm Y tế tại Trường học

Địa Điểm

SBHC có sẵn tại một số trường học trong khu vực. Thời gian hẹn và đến có thể thay đổi tùy theo địa điểm. Liên hệ với trường để biết thêm thông tin hoặc tìm hiểu thêm về Dịch vụ SBHC.

Trường trung học Albuquerque: 505-244-1330
800 Odelia Rd NE, Albuquerque, NM 87102

Trường tiểu học Đông San Jose: 505-244-0334
415 Thaxton Ave SE, Albuquerque, NM 87102

Trường trung học vùng cao: 505-256-3363
4700 Coal Ave SE, Albuquerque, NM 87108

Trường trung học Manzano: 505-253-0012
12200 Lomas Blvd NE, Albuquerque, NM 87112

Trường trung học cơ sở Van Buren: 505-256-2555
700 Louisiana Blvd SE, Albuquerque, NM 87108

Trường trung học cơ sở Washington: 505-248-1116
1101 Park Ave SW, Albuquerque, NM 87102