Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM | Chăm sóc bệnh ung thư | New Mexico | Albuquerque
Tạm dừng video

Người duy nhất ở New Mexico

Được chỉ định bởi Viện Ung thư Quốc gia

Chỉ có 53 trung tâm ung thư có chỉ định toàn diện của NCI. Chúng tôi là một trong số họ.

Bất kỳ trung tâm ung thư nào cũng có thể nói rằng họ cung cấp Chăm sóc toàn diện. Nhưng Chỉ định toàn diện từ Viện Ung thư Quốc gia có nghĩa là chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những chăm sóc ung thư trên thế giới. Và chúng tôi cung cấp nó trong một môi trường quan tâm, hỗ trợ.

Logo NCI

Thông tin COVID-19

 

If you are a physician referring a patient, call 505-272-2839, hoặc là

 


UNM Health đang mang lại nhiều hơn nữa: Chăm sóc bệnh ung thư toàn diện


Tiếng Anh

 

 


UNM Health đang mang lại nhiều hơn nữa: Atención del Cáncer


En Español

 

Tin tức mới nhất từ ​​Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM

Chuẩn bị cho Chemo

Xem video của chúng tôi và nghe ý kiến ​​từ y tá về những điều sẽ xảy ra trong quá trình hóa trị: lần khám đầu tiên, tác dụng phụ, dinh dưỡng và các mối quan tâm khác.

Tìm hiểu những gì mong đợi trong Chemo

Cải thiện việc chăm sóc ung thư tốt nhất thông qua Nghiên cứu

Các nhà khoa học của chúng tôi được công nhận trên toàn quốc về nghiên cứu đột phá trong bộ gen, bệnh bạch cầu, công nghệ nano, đồng vị phóng xạ và khám phá thuốc. Và chúng tôi cung cấp các phương pháp điều trị mới nhất tại thông qua một chiều sâu và bề rộng của các thử nghiệm lâm sàng chưa từng có trong khu vực của chúng tôi.

140 +

Các bác sĩ ung thư được hội đồng chứng nhận từ các tổ chức hàng đầu đại diện cho mọi chuyên khoa ung thư

100 +

Nghiên cứu các nhà khoa học từ các trường như Harvard, MIT và Memorial Sloan-Kettering trong những khám phá mới

Được công nhận trên toàn quốc trong nghiên cứu ung thư.

Chào mừng Yolanda Sanchez, Giám đốc & Giám đốc điều hành

Chúng tôi rất vinh dự khi có Tiến sĩ Yolanda Sanchez, tham gia cùng chúng tôi để lãnh đạo Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM. Tiến sĩ Sanchez mang đến một thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy các chương trình đa ngành của nhiều nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu ung thư. Cô đã giữ vai trò lãnh đạo tại Đại học Y khoa Đại học Cincinnati, Trường Y khoa Geisel tại Dartmouth, Trung tâm Ung thư Dartmouth và nhiều hội đồng của Viện Y tế Quốc gia (NIH), dựa trên công việc ban đầu của cô tại Trung tâm Ung thư MD Anderson ở Houston.

Thông điệp của Giám đốc

 

 


UNM toàn diện
Trung tâm ung thư

Chương 1201: Camino de Salud NE
Albuquerque, NM 87102
Xem trên Google Maps