Trường Mimbres

Trẻ em phải nằm viện kéo dài thường nghỉ học. Tại UNM Health, chúng tôi muốn thay đổi điều đó. Trường Mimbres là một chương trình giáo dục nội trú kéo dài hàng năm được nhà nước công nhận. Bệnh nhân từ tiểu học đến trung học có thể học từ phòng bệnh của họ.

Các giáo viên được cấp phép của chúng tôi điều chỉnh các kế hoạch bài học theo nhu cầu của con bạn — tất cả chương trình giảng dạy đều tuân theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Công lập New Mexico.

Trường Mimbres thành công đến mức chúng tôi đã mở rộng cung cấp thông qua chương trình Cuộc sống Trẻ em tại Bệnh viện UNM. Ngay cả khi con bạn chỉ ở lại một vài ngày, chúng tôi có thể giúp con đi học đúng hướng.

Lập kế hoạch linh hoạt

Trong khi có lớp học tại chỗ, con bạn có thể tự học trực tuyến. Giáo viên của chúng tôi làm việc xung quanh các cuộc hẹn và điều trị của con bạn. Và nếu con bạn cảm thấy ốm vào ban ngày, chúng có thể học vào ban đêm hoặc vào cuối tuần.

Bạn thậm chí có thể mang bài tập về nhà từ trường của con bạn để hoàn thành tại Mimbres. Chúng tôi sẽ gửi bất kỳ điểm nào đến trường của con bạn để tính vào bảng điểm của chúng.