Trường Mimbres UNM tại Bệnh viện UNM

Chúng tôi tin rằng các cơ hội giáo dục của trẻ có thể tiếp tục trong suốt quá trình chăm sóc bệnh nhân và với tư cách là các nhà giáo dục có kinh nghiệm được cấp phép thông qua Bộ Giáo dục Công cộng New Mexico, chúng tôi có thể cung cấp các hoạt động để tiếp tục quá trình học tập. Trường Mimbres UNM là:

 • một chương trình giáo dục được nhà nước công nhận 
 • học quanh năm bao gồm
 • một chương trình giáo dục mùa hè đầy đủ từ mẫu giáo đến chương trình trung học
 • Dịch vụ giảng dạy Giáo dục Đặc biệt

Trường học UNM Mimbres-Bệnh viện tâm thần trẻ em

Học sinh Giáo dục Đặc biệt tại Bệnh viện Tâm thần Trẻ em UNM được giáo dục trong khi nhập viện. Những học sinh này đang theo học tại Trường Mimbres UNM và nhận được nền giáo dục được định hình bởi Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa của các em. Ngoài việc tiếp tục giảng dạy theo mục tiêu môn toán và đọc viết, các em còn nhận được:

 • hỗ trợ sức khỏe tâm thần mạnh mẽ
 • giảng dạy kỹ năng đối phó để điều chỉnh cảm xúc
 • giảng dạy các kỹ năng giao tiếp để giúp tương tác xã hội
 • một môi trường trị liệu với quy mô lớp học nhỏ
 • hợp tác nhóm đa ngành để phát triển một kế hoạch tổng thể nhằm giải quyết nhu cầu của họ
 • kế hoạch học tập cá nhân dựa trên mục tiêu và nhu cầu của họ

Học viện kết nối trường học UNM Mimbres

Học sinh điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi UNM có thể tham gia giáo dục theo nhiều cách thông qua chương trình UNM Mimbres School tại Connected Academy:

 • tham dự các hoạt động học tập trong lớp học của Trường UNM Mimbres và/hoặc yêu cầu các hoạt động giáo dục được đưa đến phòng bệnh viện.
 • giáo viên liên hệ với trường của học sinh để yêu cầu bài tập của học sinh.
 • hướng dẫn với các câu hỏi Giáo dục Đặc biệt
 • giáo viên liên lạc với trường của học sinh về kế hoạch đi học hoặc chuyển tiếp sau khi nhập viện.

Tài liệu giới thiệu trường Mimbres [PDF]

UNM Mimbres được thực hiện thông qua tiền từ thiện. Chúng tôi xin cảm ơn Hiệp hội Liên minh Tín dụng New Mexico đã thay mặt cộng đồng của chúng tôi giúp tài trợ cho chương trình này.