Các địa điểm chăm sóc ban đầu cho trẻ em

Đối với phạm vi chăm sóc trẻ em đa dạng nhất của New Mexico, hãy chọn Hệ thống Y tế UNM. Gia đình của bạn được hưởng lợi từ các chuyên gia nhi khoa nhân ái cung cấp dịch vụ chăm sóc ở mức độ cao nhất hiện có — ngay tại nhà.

Thực hiện bước tiếp theo

Để đặt lịch hẹn, hãy gọi 505-272-4866 hoặc

Phòng khám nhi khoa tổng hợp

2211 Lomas Blvd ĐB Tầng 3 (3ACC) Bệnh viện chính Albuquerque, NM 87106 Giờ: 8:00 sáng - 5:00 chiều Phone 505-272-2345 Bản đồ và Chỉ đường

Bệnh viện Đại học New Mexico (UNMH)

2211 Lomas Blvd. ĐB Albuquerque, NM 87106 Giờ: 24/7 Phone 505-272-2111 Bản đồ và Chỉ đường

Bệnh viện nhi đồng UNM

2211 Lomas Blvd ĐB Albuquerque, NM 87106 Giờ: 24/7 Phone 505-272-5437 Bản đồ và Chỉ đường