Sứ mệnh & Tầm nhìn của Trẻ em UNM

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho trẻ em New Mexico dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy gia đình làm trung tâm, không có gì sánh bằng trong tiểu bang và khu vực.

Tầm nhìn

Chúng tôi hình dung một xã hội mà tất cả trẻ em của New Mexico đều được hưởng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhi khoa lấy gia đình làm trung tâm, cho phép mỗi trẻ em đạt được sức khỏe tối ưu.

Chúng tôi cố gắng làm phong phú thêm chất lượng cuộc sống của các nhóm dân cư đa dạng về văn hóa và sắc tộc của New Mexico khi chúng tôi tạo ra, đánh giá, áp dụng và phổ biến kiến ​​thức để cải thiện tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh niên trên khắp New Mexico và khu vực.