Chất lượng & An toàn

Hệ thống Y tế UNM cam kết chăm sóc chất lượng cao. Là trung tâm y tế học thuật và bệnh viện dành cho trẻ em duy nhất ở New Mexico, chúng tôi dẫn đầu về nghiên cứu và khám phá y học.

Các bác sĩ và y tá của chúng tôi đào tạo thế hệ nhà cung cấp tiếp theo để đảm bảo dịch vụ chăm sóc mà họ cung cấp là an toàn, hiệu quả, lấy bệnh nhân làm trung tâm, kịp thời, hiệu quả và công bằng.