Tình Nguyện

Tạo sự khác biệt với tư cách là một tình nguyện viên. Giúp cải thiện cuộc sống của những bệnh nhân gặp phải những thách thức về sức khỏe. Gặp gỡ những người mới, xây dựng sơ yếu lý lịch của bạn và duy trì hoạt động khi bạn đóng góp cho cộng đồng của mình.

Chúng tôi hoan nghênh các tình nguyện viên tại Trung tâm y tế khu vực UNM SandovalBệnh viện UNM.

Làm tình nguyện viên trong các dịch vụ khách tại UNM SRMC

  1. Hoàn thành đơn đăng ký dành cho người lớn hoặc đơn đăng ký dành cho thanh thiếu niên. Chúng tôi chấp nhận tình nguyện viên trẻ từ 16 tuổi trở lên.
  2. Phỏng vấn với nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.
  3. Nhận xét nghiệm bệnh lao.
  4. Tham gia định hướng.

Câu hỏi? Hãy gọi đến văn phòng của chúng tôi theo số 505-994-7353.

Để làm tình nguyện viên tại UNMH, hãy gọi cho chúng tôi theo số 505-272-2356 giữa giờ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.