Ủy ban tư vấn bệnh nhân và gia đình

Nâng cao chất lượng và an toàn cho bệnh nhân. Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia một trong các Ủy ban Tư vấn Gia đình và Bệnh nhân của Bệnh viện UNM (PFAC), đại diện cho cả người lớn và trẻ em của chúng tôi.

Là Trung tâm Chấn thương Cấp 1 duy nhất ở New Mexico, chúng tôi đánh giá cao phản hồi từ bạn — những bệnh nhân và gia đình tin tưởng vào chúng tôi để được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của bạn và nhu cầu của cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng PFAC sẽ giúp cộng đồng của chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn.

Mục tiêu của chúng tôi

Là một thành viên của PFAC, bạn sẽ giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu và mục tiêu của mình. Chúng tôi nhắm tới:

  • Cung cấp kết quả bình đẳng cùng với sự tham gia và sự hài lòng của bệnh nhân, gia đình và chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cải thiện
  • Cung cấp dịch vụ chăm sóc hợp tác an toàn, chất lượng
  • Thúc đẩy sự tham gia và vận động của bệnh nhân và gia đình để tạo ra một văn hóa tổ chức tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và xuất sắc.
  • Cung cấp phản hồi liên tục cho UNM Health nhằm giải quyết các vấn đề về an toàn bệnh nhân, chất lượng chăm sóc và dịch vụ bệnh nhân.
  • Giải quyết sự chênh lệch về sức khỏe và công bằng trong chăm sóc trong một quần thể bệnh nhân đa dạng ngày càng tăng.
  • Tăng cường giao tiếp và hợp tác giữa bệnh nhân, gia đình, bác sĩ, y tá và các nhân viên không chuyên về y tế khác
  • Hỗ trợ thiết lập các ưu tiên của tổ chức Y tế UNM để đáp ứng các nhu cầu của bệnh nhân, gia đình và cộng đồng

Làm thế nào để tham gia

Đăng ký tham gia nếu bạn là bệnh nhân, thành viên gia đình của bệnh nhân hoặc người làm việc trong Hệ thống Y tế UNM. Thuật ngữ “thành viên gia đình” bao gồm những người có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, bạn đời, bạn thân hoặc hàng xóm có quan hệ với bệnh nhân.