Chương trình nghệ thuật 

Hãy trao tặng món quà nghệ thuật cho UNM Health. Tương tác với các tác phẩm nghệ thuật có thể là một phương pháp trị liệu cực kỳ hiệu quả cho những bệnh nhân và gia đình đang đương đầu với bệnh tật hoặc chấn thương nghiêm trọng. Sự đóng góp của bạn sẽ mang lại màu sắc êm dịu cho các bức tường của Bệnh viện UNM.

Chúng tôi chấp nhận các tác phẩm nghệ thuật từ các bộ sưu tập cá nhân và trực tiếp từ các nghệ sĩ. Khoản đóng góp của bạn có thể được khấu trừ thuế dựa trên giá trị được thẩm định của một mặt hàng và lời khuyên của chuyên gia tư vấn thuế của bạn.

Các nhà tài trợ của chúng tôi 

Chúng tôi rất cảm ơn những món quà ý nghĩa từ những nhà tài trợ sau:

  • Bruce Warren Davis
  • Gia đình Horwitch
  • Ray Graham
  • Romona Scholder

Các nghệ sĩ sau đã hào phóng quyên góp tác phẩm của họ:

  • Garo Antreasian
  • Harry Nadler
  • Susan Linnell