Đái tháo đường, Dinh dưỡng & Nội tiết | Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico Dịch

Nhận dịch vụ chăm sóc nội tiết tiên tiến nhất tại UNM Health — nhà cung cấp dịch vụ trọn gói duy nhất về cả bệnh tiểu đường và dịch vụ dinh dưỡng ở New Mexico.

Tiểu đường, Dinh dưỡng & Nội tiết

CDNE được công nhận bởi Hiệp hội các nhà giáo dục bệnh tiểu đường Hoa Kỳ
10 phòng khám sức khỏe dành cho bệnh nhân tiểu đường của UNM xung quanh New Mexico
Các nhà giáo dục về bệnh tiểu đường được chứng nhận trong nhân viên của CDNE

Tiểu đường / Dinh dưỡng / Nội tiết