Dịch vụ Chăm sóc Chăm sóc Truyền dịch | Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico Dịch

Liệu pháp kháng khuẩn đường tiêm cho bệnh nhân ngoại trú (OPAT)

Tạo một cuộc hẹn

Một cuộc hẹn tại phòng khám OPAT yêu cầu phải có giấy giới thiệu. Nếu bạn có người giới thiệu, vui lòng gọi 505-994-7397. Phòng khám OPAT mở cửa vào các buổi chiều Thứ Ba.

Đối với cuộc hẹn của bạn, vui lòng nhớ mang theo một danh sách đầy đủ tất cả các loại thuốc hiện tại và các bệnh dị ứng đã biết.

Nếu bạn là một nhà cung cấp giới thiệu, vui lòng gửi hồ sơ trước đó — đặc biệt là tất cả dữ liệu nuôi cấy và các phương pháp điều trị kháng sinh trước đó — cùng với giấy giới thiệu của bệnh nhân.