Trung tâm Phát triển & Người khuyết tật | Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico Dịch

Tại UNM Health, con bạn sẽ được hưởng lợi từ chuyên môn của đội ngũ chuyên gia về khuyết tật trẻ em giàu lòng nhân ái của chúng tôi.

Trung tâm Phát triển & Người khuyết tật

Kiểm tra các Trung tâm Phát triển và Người khuyết tật để biết thêm các chương trình, tài liệu giáo dục và tài nguyên cộng đồng.

Trẻ lớn hơn và người lớn cũng có thể đến thăm một trong những một số phòng khám bổ sung. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc suốt đời cho những người bị bại não, bệnh tâm thần, hội chứng nghiện rượu ở thai nhi và các tình trạng khuyết tật khác.

Trung tâm Phát triển và Người khuyết tật
2300 Menaul Blvd NE, Albuquerque, NM 87107