Rối loạn máu | Dịch vụ chăm sóc | Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico Dịch

Nhận dịch vụ chăm sóc đẳng cấp thế giới và hỗ trợ suốt đời từ các chuyên gia trong điều trị rối loạn chảy máu.

Rối loạn máu

HTC toàn diện duy nhất được liên bang công nhận ở New Mexico
Tỷ lệ nhập viện và tử vong thấp hơn 40% ở những người bệnh máu khó đông được chăm sóc tại HTC
Hầu hết bệnh máu khó đông được chẩn đoán ở trẻ sơ sinh — 2/3 có tiền sử gia đình mắc bệnh này
Phòng khám nhi khoa - Bệnh viện UNM
Trung tâm chăm sóc cứu thương
2211 Lomas Blvd. ĐB
Albuquerque, NM 87106
Phòng khám bệnh ưa chảy máu người lớn (Carrie Tingley)
1127 Đại học Blvd. NE
Albuquerque, NM 87102

Rối loạn máu