Địa điểm

Đến Chăm sóc Khẩn cấp tại Bệnh viện UNM nếu bị bệnh hoặc thương tích không khẩn cấp. Các bác sĩ và y tá của chúng tôi sẽ chăm sóc bạn khi bạn không thể vào phòng khám thông thường của mình.

Chăm sóc khẩn cấp cho người lớn

Bệnh viện chính UNM - Tầng 1 2211 Lomas Blvd. ĐB Albuquerque, NM 87106 Giờ mở cửa: 7 ngày trong tuần, 7:00 sáng - 6:00 chiều Phone 505-272-9646 Bản đồ và Chỉ đường

Dịch vụ y tế người Mỹ bản địa

Bệnh viện UNM 2211 Lomas Blvd. ĐB Albuquerque, NM 87106 Phone 505-272-1612 Bản đồ và Chỉ đường

Chăm sóc khẩn cấp cho trẻ em

Trung tâm chăm sóc cứu thương UNMH (ACC) - Tầng 3 2211 Lomas Blvd. ĐB Albuquerque, NM 87106 Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng-7 giờ tối; Thứ Bảy: 9 giờ sáng - 2 giờ chiều Phone 505-272-2345 Bản đồ và Chỉ đường