Địa điểm

Hệ thống Y tế UNM cung cấp dịch vụ chụp X-quang tại chỗ tại ba địa điểm trong khu vực Albuquerque:

  • Dịch vụ Hình ảnh và Phẫu thuật Ngoại trú (OSIS): Mở cửa Thứ Hai – Thứ Sáu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều
  • Phòng khám North Valley: Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
  • Trung tâm y tế khu vực Sandoval: Mở cửa 24 giờ mỗi ngày

Có sẵn các cuộc hẹn để chụp X-quang tại Bệnh viện UNM, Trung tâm Y tế Khu vực Sandoval, OSIS hoặc Cơ sở Ngoại trú Carrie Tingley. Gọi số 505-272-4866 để sắp xếp một chuyến thăm

Xem các dịch vụ của chúng tôi

Khám phá danh sách đầy đủ các tùy chọn và dịch vụ hình ảnh. Sau đó, hãy gọi 505-272-4866 để lấy hẹn.