Tâm thần kinh | Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico Dịch

Nếu bạn bị chấn thương sọ não hoặc bị rối loạn thần kinh, hãy chuyển sang UNM Health. Chúng tôi sẽ tạo ra một kế hoạch phục hồi chức năng duy nhất để giúp bạn sống cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Neuropsychology

Dịch vụ của Chúng tôi

Các điều kiện mà chúng tôi xử lý

 • Ung thư
 • Bệnh bại não
 • Chứng sa sút trí tuệ
 • Bệnh động kinh
 • Multiple Sclerosis
 • Rối loạn phát triển thần kinh
 • Bệnh Parkinson
 • Bệnh gai cột sống
 • Chấn thương sọ não

Những gì chúng tôi đánh giá

 • Chú ý và trí nhớ
 • Chức năng cảm xúc
 • Hoạt động trí tuệ
 • Các chức năng ngôn ngữ
 • Chức năng vận động
 • Lập luận và giải quyết vấn đề
 • Chức năng cảm giác-tri giác
 • Chức năng không gian trực quan