Khoa phẫu thuật thần kinh nhi

Khi con bạn cần được tư vấn về thần kinh, hãy đến gặp các chuyên gia tại UNM Health. Chúng tôi là quê hương của các bác sĩ thần kinh nhi khoa và bác sĩ phẫu thuật thần kinh duy nhất của New Mexico. Chúng tôi cung cấp dịch vụ điều trị và chăm sóc cho một số chứng rối loạn thần kinh, bao gồm khối u não, động kinh và chậm phát triển.

Để biết thêm thông tin về phẫu thuật thần kinh nhi khoa, hãy truy cập Bệnh viện nhi đồng UNM.

Để được chăm sóc tâm thần, hãy truy cập Trung tâm Tâm thần Trẻ em UNM. Chúng tôi điều trị cho bất kỳ và tất cả trẻ em bị rối loạn sức khỏe tâm thần, hành vi và học tập.

Khám phá các Dịch vụ Thần kinh Nhi khoa 

Bệnh viện Nhi đồng UNM điều trị một loạt các bệnh lý thần kinh, bất kể khả năng chi trả của gia đình. Tìm hiểu thêm về nhóm của chúng tôi và cách chúng tôi có thể giúp con bạn.