Dịch vụ phòng thí nghiệm | Dịch vụ chăm sóc | Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico Dịch

Một mẫu máu nhỏ của bạn có thể cho chúng tôi biết nhiều điều về sức khỏe của bạn. Kết quả của bạn cho chúng tôi biết cách giúp bạn cảm thấy tốt hơn và khỏe mạnh.

Dịch vụ phòng thí nghiệm

Chuẩn bị cho công việc lấy máu

Hầu hết các bài kiểm tra đều diễn ra nhanh chóng, nhưng một số bài kiểm tra yêu cầu sự chuẩn bị đặc biệt. Ví dụ, phòng thí nghiệm có thể yêu cầu bạn không ăn trước khi lấy máu. Vui lòng đặt câu hỏi cho bác sĩ hoặc nhà cung cấp phòng thí nghiệm nếu bạn có thắc mắc. Ví dụ:

  • Tại sao tôi cần kiểm tra này?
  • Liệu bài kiểm tra có đau không?
  • Kết quả sẽ thay đổi cách chăm sóc của tôi như thế nào?
Chúng tôi có thể tiến hành hơn 300 xét nghiệm từ một mẫu máu
7 phòng thí nghiệm UNM ở Greater Albuquerque và 24 phòng thí nghiệm TriCore trên toàn tiểu bang Lên lịch lấy máu của bạn
Các chuyến thăm phòng thí nghiệm vào buổi chiều có thời gian chờ ngắn nhất