Cuộc hẹn của bạn tại Trung tâm Cuộc sống

Nếu bạn muốn đặt lịch hẹn tại Trung tâm Cuộc sống để được tư vấn y học tích hợp, dịch vụ châm cứu hoặc trị liệu thần kinh cột sống, vui lòng nhận giới thiệu từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn — ngay cả khi bảo hiểm của bạn không yêu cầu điều này. Điều này đảm bảo giao tiếp tốt giữa tất cả các nhà cung cấp.

Đối với nhà cung cấp

Các nhà cung cấp UNM: sử dụng hệ thống bệnh án điện tử để chuyển tuyến. Phòng khám của chúng tôi sẽ xử lý giấy giới thiệu và gọi điện cho bệnh nhân.

Các nhà cung cấp không phải UNM: vui lòng gửi fax giới thiệu đến 505-925-4539.

Đối với bệnh nhân

Các dịch vụ sau đây không yêu cầu giới thiệu. Bạn có thể thanh toán tại thời điểm đã hẹn bằng tiền mặt, séc hoặc thẻ tín dụng.

  • xoa bóp
  • Các lớp giáo dục, chẳng hạn như MBSR và Nhận thức Thông qua Chuyển động

Hẹn gặp bằng cách gọi điện 505-925-7464.

Bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm khác nhau tùy theo hãng bảo hiểm, loại và dịch vụ. Không phải tất cả các dịch vụ đều được bảo hiểm hoặc Medicare chi trả nhưng nhiều dịch vụ của chúng tôi được bảo hiểm bên thứ ba chi trả.

Các hình thức

Câu hỏi?

Đối với các câu hỏi về thanh toán, từ chối và / hoặc khiếu nại của bệnh nhân, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 505-925-7464 và chọn tùy chọn 1.