Chăm sóc vết bỏng | Dịch vụ chăm sóc | Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico

Sau một vết bỏng do chấn thương, việc chữa lành vết thương còn nhiều hơn là sâu ngoài da.

Chăm sóc vết bỏng

Đơn vị bỏng dành cho người lớn hoạt động 24/7
Trẻ em được chăm sóc chuyên nghiệp tại Bệnh viện Nhi đồng UNM
UNM Health System là trung tâm chấn thương Cấp I duy nhất trong tiểu bang