Phục hồi tâm lý xã hội

Các cá nhân mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng cần có cơ hội để xác định và lựa chọn các vai trò mong muốn của họ trong cộng đồng của họ. Chương trình Phục hồi Tâm lý Xã hội (PSR) của UNM Health System giúp bệnh nhân vượt qua những trở ngại và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

PSR là một dịch vụ phụ trợ. Nếu bạn nhận được các dịch vụ tại bất kỳ Phòng khám Sức khỏe Hành vi UNMH nào, bạn có thể được nhà cung cấp của bạn giới thiệu.

Phục hồi toàn diện cho bạn Khỏe mạnh hơn 

Hỗ trợ của chúng tôi tập trung vào bốn lĩnh vực phục hồi chính:

 • Phát triển các kỹ năng sống cơ bản
 • Đào tạo kỹ năng tâm lý xã hội
 • Xã hội hóa trị liệu
 • Việc làm được hỗ trợ

Khách hàng có thể tham gia các lớp học để nâng cao năng lực cá nhân và có được các kỹ năng cơ bản quan trọng để phục hồi sức khỏe tâm thần. Các lớp học được cung cấp trong chu kỳ 13 tuần, bốn lần một năm. Khách hàng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Lớp học thực hành 

Chúng tôi cung cấp các lớp học giúp khách hàng phát triển các kỹ năng thực hành và kết nối xã hội.

 • đồ gốm
 • Làm vườn
 • Nhiếp ảnh
 • Kỹ năng máy tính cơ bản 
 • Nấu ăn
 • Sống chánh niệm
 • Thể dục hàng ngày

Các lớp học giáo dục tại PSR giải quyết các chủ đề như:

 • Xây dựng lòng tự trọng 
 • Giải quyết vấn đề 
 • Thiết lập ranh giới lành mạnh 
 • Giảm căng thẳng 
 • Sức khỏe, phục hồi và khả năng phục hồi

 

Thông tin về Chương trình Phục hồi chức năng

Ai có thể tham dự?
Bất kỳ ai có sự giới thiệu từ thành viên của nhóm chăm sóc của Trung tâm Tâm thần Đại học, chẳng hạn như bác sĩ, cố vấn, nhân viên phụ trách hoặc y tá. Nhà cung cấp dịch vụ giới thiệu phải nhận trách nhiệm là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi chính. 

Chi phí là bao nhiêu? 
Dịch vụ PSR có thể được Medicaid và Bộ Y tế New Mexico đài thọ.

Chương trình dài bao lâu? 
Khoảng thời gian được xác định bởi mục tiêu cá nhân của khách hàng.  
Một số người đạt được mục tiêu của họ trong một số chu kỳ, trong khi những người khác có thể hoàn thành trong một chu kỳ.