Đối xử quyết đoán trong cộng đồng

Nhóm Điều trị Cộng đồng Quyết đoán (ACT) của UNM Health cung cấp các dịch vụ trị liệu, phục hồi chức năng và hỗ trợ cho những người ở Albuquerque đang sống với bệnh tâm thần nặng. Chúng tôi giúp bệnh nhân học cách sống thành công bằng cách:

  • Quản lý các đợt bệnh cấp tính
  • Đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ
  • Giữ đủ sức khỏe để làm việc và tham gia các hoạt động xã hội

ACT giúp giảm bớt gánh nặng chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân và gia đình.

Gửi giới thiệu

Nếu bạn là nhà cung cấp và muốn gửi giấy giới thiệu, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 505-925-4044. Bạn cũng có thể

Cách Nhóm ACT phục vụ cộng đồng

Nhóm ACT cung cấp dịch vụ tư vấn tâm thần và các dịch vụ cộng đồng khác đến nhà của những bệnh nhân gặp khó khăn với việc chăm sóc bệnh nhân ngoại trú truyền thống. Những bệnh nhân này thường trải qua các cấp độ chăm sóc cấp cứu, chăm sóc nội trú hoặc bị giam giữ cao hơn.

ACT được hỗ trợ bởi một hợp đồng với Thành phố Albuquerque. Các nhà quản lý hồ sơ, chuyên gia đồng cấp, y tá, nhà trị liệu và nhà cung cấp của chúng tôi đi khắp thành phố để gặp gỡ bệnh nhân tại nhà và hợp tác làm việc hướng tới mục tiêu phục hồi.