CareLink New Mexico

CareLink là một chương trình cộng đồng giúp bạn hoặc người thân của bạn tiếp cận các dịch vụ y tế và sức khỏe hành vi tại Albuquerque.

Thông qua CareLink, chúng tôi sẽ giúp bạn:

  • Tìm nhà cung cấp
  • Lên lịch hẹn
  • Phối hợp chăm sóc của bạn
  • Kết nối với các dịch vụ cộng đồng
  • Tìm hiểu về chẩn đoán và thuốc của bạn

Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để đảm bảo rằng bạn biết cách thức và nơi để nhận trợ giúp khi bạn cần. Nhà cung cấp CareLink của bạn sẽ giúp bạn:

  • Tìm hiểu những việc cần làm trong thời điểm khó khăn và đi đâu khi bạn cần thêm trợ giúp.
  • Điều hướng các thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như khi bạn cần đến phòng cấp cứu hoặc khi bạn trở về nhà từ bệnh viện.
  • Tìm các lớp học và hoạt động để giúp bạn kiểm soát tình trạng sức khỏe và cải thiện sức khỏe của mình.

Ai có thể đăng ký CareLink

Bạn có thể ghi danh vào CareLink nếu bạn sống ở Quận Bernalillo và đã đăng ký hoặc đủ điều kiện nhận Medicaid của NM.

Chúng tôi cung cấp hai chương trình:

  • Người lớn từ 18 tuổi trở lên được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng có thể đăng ký dịch vụ Chăm sóc Người lớn NM của chúng tôi (thông tin bên dưới).
  • Thanh thiếu niên và trẻ em 17 tuổi trở xuống và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng, bạn có thể đăng ký vào Chương trình NM CareLink Trẻ em và Vị thành niên của chúng tôi.

Bạn sẽ làm việc với điều phối viên chăm sóc của mình để lập kế hoạch CareLink nhằm giúp bạn nhận được tất cả các dịch vụ bạn cần, bao gồm cả việc lập một kế hoạch an toàn bao gồm hệ thống hỗ trợ của bạn.

Đăng ký CareLink

Đăng ký CareLink hoàn toàn miễn phí. Đối với bệnh nhân từ 17 tuổi trở xuống, vui lòng gửi email đến CareLink@salud.unm.edu hoặc gọi 505-272-2573.