Testimonials

Là trung tâm y tế học thuật duy nhất ở New Mexico, UNM Health cung cấp dịch vụ chăm sóc phẫu thuật chuyên khoa đặc biệt. Nhưng bạn không cần phải nghe lời chúng tôi! Gặp gỡ một số anh hùng bệnh nhân của chúng tôi, những người mà chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ trong cam kết của họ về tương lai khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.

Câu chuyện về bệnh nhân của chúng tôi

gặp Tyler

Gặp Kevin