Điều dưỡng xuất sắc

Y tá là một phần quan trọng trong nhóm chăm sóc của bạn tại UNM Health. Từ cuộc hẹn đầu tiên của bạn cho đến khi chăm sóc theo dõi, các y tá của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn bằng chuyên môn, lòng nhân ái và dịch vụ chăm sóc chất lượng cao.

Tại UNM Health, các y tá của chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để cung cấp dịch vụ chăm sóc:

  • Đáp ứng các nhu cầu về thể chất, tâm lý xã hội, môi trường, chăm sóc bản thân và giáo dục của bạn
  • Tôn trọng bạn và dân tộc, tín ngưỡng, quốc tịch, tôn giáo, tình trạng kinh tế và khuynh hướng tình dục của bạn
  • Giúp duy trì sự thoải mái và phẩm giá của bạn
  • Phù hợp với mục tiêu điều trị của bạn

Được công nhận trên toàn quốc về việc cải thiện dịch vụ chăm sóc

Các y tá tại Bệnh viện UNM và Trung tâm Y tế Khu vực UNM Sandoval coi sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu. Năm 2016, Bệnh viện UNM là một trong hai người nhận Giải thưởng DAISY của Tổ chức An toàn Bệnh nhân Quốc gia cho Y tá xuất sắc. Giải thưởng đã công nhận vai trò của các y tá của chúng tôi trong việc cải thiện sự an toàn của bệnh nhân và hỗ trợ các kết quả tốt nhất.

Y tá đoạt giải DAISY

Bệnh viện UNM tự hào được hợp tác với Tổ chức DAISY để ghi nhận những y tá luôn vượt lên vì bệnh nhân của chúng tôi và gia đình của họ. Các tiêu chí bao gồm:

  • Thể hiện kỹ năng giao tiếp tuyệt vời với bệnh nhân và gia đình;
  • Thể hiện nhà giáo dục bệnh nhân và gia đình xuất sắc;
  • Đóng vai trò là hình mẫu cho nghề điều dưỡng;
  • Y tá chu đáo và tận tình trong mọi tình huống;
  • Người bênh vực bệnh nhân tập trung vào chăm sóc lấy gia đình làm trung tâm;
  • và làm việc tốt với tất cả các thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe.

Đề cử một Y tá 

Bất kỳ ai cũng có thể cảm ơn một y tá xứng đáng bằng cách điền vào biểu mẫu đề cử điện tử của chúng tôi.