Thanh toán hóa đơn trực tuyến

Thanh toán hóa đơn trực tuyến an toàn và bảo mật

Thanh toán hóa đơn Hệ thống Y tế UNM của bạn trực tuyến một cách an toàn và bảo mật. Bạn có thể truy cập hệ thống thanh toán nhanh chóng, tiện lợi của chúng tôi 24/7. Để thanh toán, hãy nhấp vào hình ảnh phù hợp với hóa đơn của bạn.

Nếu bạn không thấy hình ảnh giống như hóa đơn của mình hoặc để thanh toán qua điện thoại hoặc thư, vui lòng gọi số điện thoại trên bảng sao kê của bạn.

Bệnh viện UNM

bỏ phiếu thanh toán

Tập đoàn y tế UNM

phiếu thanh toán unmmg

Trung tâm y tế khu vực UNM Sandoval

thanh toán srmc

Nhà thuốc bệnh viện UNM

thanh toán cuống vô hiệu thuốc

Thanh toán nha khoa

Ví dụ về hóa đơn thanh toán nha khoa