Tìm một bác sĩ | Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico Dịch
Một bác sĩ nói chuyện với một gia đình

Tìm một bác sĩ

Kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc quan tâm đến sức khỏe nghiêm trọng, tìm nhà cung cấp phù hợp cho bạn hoặc người thân của bạn.

Nơi bác sĩ cung cấp nhiều hơn

UNM Health đang cung cấp nhiều hơn nữa để giữ cho bạn và gia đình bạn khỏe mạnh. Chúng tôi đang tốt nghiệp xuất sắc nhất và sáng giá nhất từ ​​trường y khoa duy nhất của bang, bổ sung công nghệ, mở rộng dịch vụ và tạo ra những tiến bộ về y tế tại trung tâm y tế dựa trên nghiên cứu và học thuật duy nhất của New Mexico. .

Cung cấp quyền tiếp cận trung tâm chấn thương cấp một duy nhất của New Mexico, nhiều địa điểm khu vực hơnvà nhiều dịch vụ được cá nhân hóa hơn để giúp bạn đạt được mức độ chăm sóc cao hơn. UNM Health - cung cấp nhiều hơn nữa.

Nhà cung cấp của chúng tôi