Dịch vụ hỗ trợ

Là một bệnh viện lấy gia đình làm trung tâm, chúng tôi quan tâm đến nhu cầu tình cảm của gia đình bệnh nhân nhiều như chúng tôi chăm sóc cho con bạn. Đưa con bạn đến bác sĩ có thể là một thách thức. Để giúp việc thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng UNM của bạn dễ dàng hơn, chúng tôi đã biên soạn một danh sách các nguồn mà chúng tôi hy vọng bạn sử dụng.