Chuyến thăm của bạn | Bệnh viện nhi đồng | Hệ thống Y tế UNM Dịch

Đến thăm con bạn hoặc người thân của bạn tại Bệnh viện Nhi đồng UNM.
Bệnh viện thân thiện với gia đình và nhân viên của chúng tôi làm cho việc thăm khám trở thành một trải nghiệm liền mạch.

Ghé thăm bệnh viện nhi UNM

Là trung tâm y tế học thuật và bệnh viện dành cho trẻ em duy nhất ở New Mexico, UNM Health có dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa và hỗ trợ các nhu cầu của gia đình bạn. Gia đình, cha mẹ và những người thân yêu được mời đến thăm trong giờ thăm khám chung — 11 giờ sáng đến 10 giờ tối Một người thăm bệnh có thể qua đêm với bệnh nhân.

Nguyên tắc COVID-19

Tất cả các du khách được yêu cầu đeo khẩu trang bên trong Bệnh viện UNM và Bệnh viện Nhi đồng UNM. Vui lòng giới hạn quy mô nhóm của bạn ở hai khách truy cập cùng một lúc và quan sát khoảng cách xã hội khi có thể. Đọc thêm về các thay đổi và nguyên tắc COVID-19 [PDF].