Kiểm tra tâm lý

Những thách thức về hành vi và cảm xúc thời thơ ấu có thể làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của gia đình bạn. Tại Trung tâm Tâm thần Trẻ em của UNM Health, chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại xét nghiệm tâm lý để hiểu được nhu cầu của con bạn.

Nhóm chăm sóc của bạn sẽ giúp gia đình bạn phát triển các chiến lược đối phó và xây dựng một kế hoạch để quản lý tình trạng của con bạn một cách an toàn, hiệu quả. Chúng tôi thấy bệnh nhân từ 7-18 tuổi (hoặc trẻ hơn trong một số trường hợp nhất định) đối với các tình trạng tâm lý như:

  • ADHD
  • Lo âu
  • Rối loạn lưỡng cực
  • Trầm cảm
  • Hành vi gây rối
  • Căng thẳng sau chấn thương
  • Bịnh tinh thần

Nếu con bạn cần kiểm tra tâm lý, vui lòng yêu cầu nhà cung cấp UNM Health của bạn để được giới thiệu.

Những Điều Cần Biết Trước

Trong một bài kiểm tra điển hình, một nhà tâm lý học sẽ nói chuyện với bạn và con bạn. Chúng tôi tìm kiếm thông tin về các hành vi ở nhà và trường học, khả năng cảm xúc và hơn thế nữa.

Nhóm của chúng tôi có thể yêu cầu quan sát cách con bạn tương tác với những người khác ở nhà hoặc ở trường. Chúng tôi cũng sẽ so sánh khả năng học tập của con bạn và đưa ra quyết định đúng đắn so với điểm chuẩn. Với kết quả, nhóm của chúng tôi có thể:

  • Hình thành một chẩn đoán thích hợp
  • Hướng dẫn điều trị cho các nhu cầu cá nhân, giáo dục hoặc nghề nghiệp
  • Đưa ra khuyến nghị cho bạn và bác sĩ của con bạn

Lấy lịch hẹn

Để nhận thông tin giới thiệu, hãy gọi 505-272-2190 hoặc

Yêu cầu đánh giá

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để cung cấp thêm thông tin về lịch trình và thời gian chờ đợi. Mặc dù nhu cầu đặt lịch hẹn cao, chúng tôi sẽ gặp con quý vị sớm nhất có thể.

Nếu bác sĩ của con bạn thuộc Hệ thống Y tế UNM: Yêu cầu bác sĩ hoàn thành biểu mẫu Yêu cầu Kiểm tra Tâm lý của Chương trình dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên (PFCA).

Nếu bác sĩ của trẻ đến từ hệ thống y tế khác: Yêu cầu bác sĩ điền vào Mẫu giới thiệu kiểm tra tâm lý PFCA. Gửi fax biểu mẫu này, mọi hồ sơ y tế liên quan và thông tin bảo hiểm tới 505-272-3466.

Một nhà tâm lý học sẽ xem xét yêu cầu của bạn. Chúng tôi không chấp thuận mọi trường hợp và sẽ cho bạn biết nếu thư giới thiệu của bạn không được chấp nhận. Có thể con bạn cần một loại xét nghiệm khác.

Dịch vụ kiểm tra bổ sung

Mô hình Trung tâm Phát triển và Người khuyết tật UNM tiến hành kiểm tra các rối loạn phổ tự kỷ. Chúng tôi cũng cung cấp xét nghiệm thần kinh cho trẻ em bị bệnh não hoặc chấn thương sọ não.