Đỗ xe & Chỉ đường

Bệnh viện Nhi đồng UNM nằm trong Nhà trưng bày Barbara & Bill Richardson tại Bệnh viện UNM. Bãi đậu xe miễn phí! Bạn có thể đậu xe miễn phí tại bãi đậu xe trên Camino de Salud, phía bắc Lomas Blvd và phía đông Yale Blvd. 

Từ bãi đậu xe đến bệnh viện phải đi bộ một chút. Vui lòng yêu cầu hỗ trợ, nếu cần, tại Barbara & Bill Richardson Pavilion.